DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

Met het invoeren van de persoonlijke gegevens wordt de financiële situatie van uw klant in kaart gebracht. Deze zijn noodzakelijk voor de bank die het krediet verstrekt.

WAT IS DE WERKSITUATIE VAN DE AANVRAGER

Met het invoeren van de persoonlijke gegevens wordt de financiële situatie van uw klant in kaart gebracht. Deze zijn noodzakelijk voor de bank die het krediet verstrekt.

FINANCIELE SITUATIE VAN DE AANVRAGER

Met het invoeren van de persoonlijke gegevens wordt de financiële situatie van uw klant in kaart gebracht. Deze zijn noodzakelijk voor de bank die het krediet verstrekt.

HEEFT DE AANVRAGER FINANCIELE VERPLICHTINGEN

Hier kunt u aangeven welke leningen uw cliënt heeft.

OPSLAAN

Hier kunt u eventuele opmerkingen plaatsen welke van toepassing zijn op het aangevraagde krediet.

HET GEMAK VAN EEN QUICKSCAN

Hoe maakt u risico’s bespreekbaar met uw cliënt? U ziet in een oogopslag waar problemen kunnen ontstaan of kansen liggen in het afsluiten van het consumptief krediet.

WAT ZIJN DE WENSEN VAN DE AANVRAGER

Wat wil uw cliënt? Erg belangrijk om een algemeen beeld te verkrijgen over de kennis en ervaring van uw relatie.

INVENTARISATIE

U brengt de persoonlijke gegevens van de aanvrager nog duidelijker in beeld. Gegevens welke u in een eerder stadium heeft ingevuld worden automatisch getransporteerd.

VERMOGEN

U brengt op duidelijke wijze de vermogenspositie in beeld. Daarnaast kunt u aangeven welke verzekeringen er lopen.

KENNIS EN ERVARING

Nog duidelijker brengt u de kennis, ervaring en risicobereidheid van uw cliënt in beeld. Dit aan de hand van gesloten en open vragen.

ANALYSE

In de analyse maakt u de klant duidelijk waar de kansen en beperkingen van het consumptief krediet liggen. Deze worden duidelijk gemaakt door diverse berekeningen.

ADVIES

Op basis van uw inventarisatie, wensen van uw cliënt, kennis en ervaring komt u met een advies.

MOTIVERING

U motiveert op professionele wijze de keuze van het consumptief krediet. Daarnaast maakt u met uw cliënt duidelijke afspraken met betrekking tot de nazorg. Tevens wordt de motivering van verdiensten voor u als intermediair duidelijk in beeld gebracht.

STATUS

MijnLeencoach.nl zorgt voor de uiteindelijke verwerking van de aanvraag. Daarnaast krijgt u mail als de status van de aanvraag veranderd. Tevens kunt u hier het besproken contract downloaden.

OPMERKINGEN / BIJZONDERHEDEN

Plaats in dit scherm eventuele afspraken welke u met uw cliënt heeft gemaakt.

BEREKENINGSMODULE

Aan de uitkomst kunnen geen rechten aan worden ontleend.

DOWNLOADS

U kunt hier de prospectussen en acceptatiegidsen downloaden van diverse financieringsmaatschappijen.
 • Met het invoeren van de persoonlijke gegevens wordt de financiële situatie van uw klant in kaart gebracht. Deze zijn noodzakelijk voor de bank die het krediet verstrekt.
 • Met het invoeren van de persoonlijke gegevens wordt de financiële situatie van uw klant in kaart gebracht. Deze zijn noodzakelijk voor de bank die het krediet verstrekt.
 • Met het invoeren van de persoonlijke gegevens wordt de financiële situatie van uw klant in kaart gebracht. Deze zijn noodzakelijk voor de bank die het krediet verstrekt.
 • Hier kunt u aangeven welke leningen uw cliënt heeft.
 • Hier kunt u eventuele opmerkingen plaatsen welke van toepassing zijn op het aangevraagde krediet.
 • Hoe maakt u risico’s bespreekbaar met uw cliënt? U ziet in een oogopslag waar problemen kunnen ontstaan of kansen liggen in het afsluiten van het consumptief krediet.
 • Wat wil uw cliënt? Erg belangrijk om een algemeen beeld te verkrijgen over de kennis en ervaring van uw relatie.
 • U brengt de persoonlijke gegevens van de aanvrager nog duidelijker in beeld. Gegevens welke u in een eerder stadium heeft ingevuld worden automatisch getransporteerd.
 • U brengt op duidelijke wijze de vermogenspositie in beeld. Daarnaast kunt u aangeven welke verzekeringen er lopen.
 • Nog duidelijker brengt u de kennis, ervaring en risicobereidheid van uw cliënt in beeld. Dit aan de hand van gesloten en open vragen.
 • In de analyse maakt u de klant duidelijk waar de kansen en beperkingen van het consumptief krediet liggen. Deze worden duidelijk gemaakt door diverse berekeningen.
 • Op basis van uw inventarisatie, wensen van uw cliënt, kennis en ervaring komt u met een advies.
 • U motiveert op professionele wijze de keuze van het consumptief krediet. Daarnaast maakt u met uw cliënt duidelijke afspraken met betrekking tot de nazorg. Tevens wordt de motivering van verdiensten voor u als intermediair duidelijk in beeld gebracht.
 • MijnLeencoach.nl zorgt voor de uiteindelijke verwerking van de aanvraag. Daarnaast krijgt u mail als de status van de aanvraag veranderd. Tevens kunt u hier het besproken contract downloaden.
 • Plaats in dit scherm eventuele afspraken welke u met uw cliënt heeft gemaakt.
 • Aan de uitkomst kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • U kunt hier de prospectussen en acceptatiegidsen downloaden van diverse financieringsmaatschappijen.